Het schoolreglement 2020-2021 vindt u hier

Het schoolreglement is ervoor bedoeld om de leerlingen, ouders
en de medewerkers helderheid te geven over de afspraken die het
reilen en zeilen van de school zo goed mogelijk laten verlopen en
om onze ambities waar te kunnen maken. Het geeft een duidelijk
overzicht van wat wel en niet is toegestaan binnen onze school
en hoe de algemene zaken zijn geregeld.

Het schoolreglement is bindend voor de leerlingen, het personeel
en de ouders. De medewerkers van de school zijn bevoegd om
toe te zien op het naleven van de regels en van de leerlingen
wordt verwacht dat zij aanwijzingen van de medewerkers
opvolgen.