Schoolkosten

Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom is het lesgeld voor het voortgezet onderwijs afgeschaft en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. 
Een overzicht van de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 treft u onderstaand aan. 

Schoolkosten 2020-2021