PBS

College de Opmaat biedt een veilige leeromgeving waarin de leerling wordt begeleid bij de ontwikkeling van zijn mogelijkheden. Wij hebben de insteek de leerling positief te benaderen. Daarom werken wij met PBS

Wat is PBS?

Positive Behavior Support (PBS)
PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert, waardoor de leeropbrengsten beter worden.
Uitgangspunt bij PBS zijn de waarden: Veiligheid, Eerlijkheid en Respect. Bij deze waarden hebben we passend gedrag geformuleerd dat met leerlingen in de mentorlessen wordt besproken. In elke openbare ruimte van de school (kantine, toilet, trappenhuis, enz) hangt een herinnering aan het gewenste gedrag. Belangrijk bij PBS is dat er gemeten wordt wat het effect is van de gemaakte afspraken. Zo worden veranderingen zichtbaar. Gewenst gedrag wordt beloond met complimenten en kleine attenties. College de Opmaat heeft een PBS- stuurgroep met daarin onderwijsondersteunend personeel, medewerkers uit onder- en bovenbouw en het managementteam.