Scholen op de kaart

In november is de Opmaat bezocht door de inspectie.

We zijn erg trots om te vermelden dat we niet langer een zwakke school zijn.

In de lessen vindt differentiatie op inhoud en gedrag plaats, er is een actief leerklimaat en er zijn duidelijke regels. Leerlingen voelen zich gezien op school en in de les.

Daarnaast is er een mooi stelsel voor kwaliteitszorg ingericht waardoor de ontwikkelingen van de leerlingen op diverse niveaus goed gevolgd kunnen worden. De onderwijsresultaten zijn aanzienlijk verbeterd. Op de Opmaat blijven vrijwel geen leerlingen zitten, de eindexamenresultaten zijn hoger dan het landelijke gemiddelde.
Omdat de onderwijsresultaten uitgaan van een gemiddelde van drie jaar is dit nog wel onvoldoende.

Alles bij elkaar kan het team van De Opmaat trots zijn op het resultaat dat zij in korte tijd bereikt hebben.

definitieve inspectierapport