Onze school

Onze melodie
Opmaat betekent letterlijk ‘het eerste begin’. Het woord komt uit de muziek. Als je de maten in de muziek nummert, telt de opmaat nog niet mee. Op de eerste maat begint het pas. Een opmaat kan ook een rustpunt aangeven, waarna een nieuwe melodie volgt.

Vertaald naar onze school is de Opmaat het eerste zetje, de ondersteuning die wij leerlingen meegeven. Ons doel is voor iedere leerling een passend traject te vinden en te bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en niet van de on mogelijkheden van een kind.

Ons aanbod
College de Opmaat is een school voor VMBO kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Wij richten ons specifiek op leerlingen die extra ondersteuning, op sociaal, cognitief of beide gebieden, nodig hebben. Daarvoor is een LWOO- of RZB indicatie een vereiste.
College de Opmaat biedt, na een algemeen vormende onderbouw van twee jaar, twee profielen aan: Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen.