Onderwijsorganisatie

Het verzorgen van onderwijs is de kernactiviteit van onze school. De schoolorganisatie is erop ingericht om dit zo goed mogelijk te faciliteren: alle medewerkers hebben een takenpakket om onze kernactiviteit zo goed mogelijk te laten verlopen. 

College de Opmaat groeit naar een platte, lerende en ontwikkelgerichte organisatie waarin het leiderschap gespreid is (de omgekeerde piramide). Er wordt gewerkt met een grondhouding van vertrouwen, verantwoordelijkheid en (zelf)ontplooiing vanuit gelijkwaardigheid van posities. Taken en rollen worden uitgevoerd op basis van affiniteit, verantwoordelijkheidsgevoel en teamgeest.

Het managementteam (MT) heeft als taak om kadering aan de organisatie te geven en om het team (OP en OOP) te faciliteren en te coachen bij de uitvoering van haar taken. Het MT vertrouwt erop, dat de mensen in het team goed in hun vak zijn, hun verantwoordelijkheid nemen en teamspelers zijn. 

Samenwerking en afstemming van het onderwijsaanbod in de regio zijn actuele thema’s. Omdat er een toenemende vraag is naar plaatsing van leerlingen die niet passen in het reguliere onderwijs maar ook niet thuis horen in het speciaal onderwijs, wil College de Opmaat zich ontwikkelen in de richting van een Orthopedagogisch Centrum, maar wel een dat ook diplomagericht onderwijs verzorgt. Het is meer dan een bovenschoolse voorziening alleen.