Ondersteuning

College de OpMaat is een vmbo-school met leerweg ondersteuning (LWOO) op locatie. College de OpMaat verzorgt onderwijs tot en met de categorie extra zorg binnen het voortgezet onderwijs. 

College de Opmaat werkt planmatig, op een overeengekomen kwaliteitsniveau en in samenwerking met ketenpartners. De interventies worden uitgevoerd onder regie en verantwoordelijkheid van de school. 

Onze begeleiding is erop gericht dat leerlingen door gesprekken leren te reflecteren op hun gedrag en daarna ander gedrag in een soortgelijke situatie laten zien. 

We werken met een systeem van geleid, begeleid naar (meer) zelfstandig werken, waardoor leerlingen leren meer onafhankelijk te functioneren. De leerlingen gaan na College de Opmaat naar het ROC en moeten daar zelfstandig hun weg kunnen vinden.

Om bij College de Opmaat onderwijs te volgen, is een beschikking LWOO of een goedkeuring vanuit Qinas voor het regionaal zorgbudget een vereiste.

Onderstaand treft u een overzicht van de (extra) ondersteuning waarover College de Opmaat beschikt.

Schoolondersteuningsprofiel.pdf