Vakken op een hoger niveau


Als een leerling in een vak uitblinkt, kan hij dat vak op een hoger niveau volgen. De school stelt daarbij aan het einde van de periode de volgende eisen:
• De leerling heeft voor het betreffende vak minimaal een 7,6;
• De leerling heeft een 6 of hoger van de andere vakken;
• Er is een positief advies van de lesgevenden en het zorgteam.

De volgende procedure wordt gevolgd:
Periode1:
Het startniveau van de leerling is het basisschooladvies in klas 1 en in hogere jaren het eindadvies van het team. De leerling voldoet aan het einde van de periode aan de hierboven genoemde eisen.
Periode 2:
De leerling oefent op het hogere niveau en maakt toetsen op twee niveaus. De cijfers van het hogere niveau houdt de docent met de leerling bij.
Periode 3:
De leerling voldoet aan bovengenoemde eisen. De leerling volgt het vak, in overleg met ouders, definitief op het hogere niveau.
Periode 4:
De leerling volgt het vak op het hogere niveau.

> In klas 4 is het niet mogelijk om van niveau te veranderen.
> Bestellen van boeken op een ander niveau wordt door de administratie op verzoek van het management geregeld.