Bovenbouw


Binnen College de Opmaat wordt de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden. De profielen die de school in de bovenbouw aanbiedt, zijn:

- Profiel Economie & Ondernemen; het intersectorale programma Econonie & Ondernemen.
- Profiel Zorg & Welzijn; het intersectorale programma Zorg & Welzijn Breed. In het programma zitten onderdelen van de afdeling verzorging en uiterlijke verzorging.
In beide leerwegen krijgt de leerling les in groepen van maximaal 17 leerlingen.

Alle leerlingen in de bovenbouw volgen een gemeenschappelijk deel van het vakkenpakket. Dit bestaat uit Nederlands, Engels, maatschappijleer, bewegen en sport en CKV (kunstvakken).
Daarnaast is er een sector gebonden deel. Voor Zorg & Welzijn zijn dat biologie en een keuze uit wiskunde of aardrijkskunde. Voor Economie zijn dat economie en een keuze uit wiskunde of Frans.

Klas 3 en 4
Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Ze zijn te vinden in het examenreglement en het PTA-programma klas 3 BasisPTA-programma klas 3 Kader, PTA-programma klas 4 Basis,  PTA-programma klas 4 kaderPTA-programma klas 4 TL (Programma van Toetsing en Afsluiting).

Het PTA regelt voor het schoolexamen:
- welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst;
- de inhoud van de onderdelen;
- de wijze waarop toetsing plaatsvindt;
-de tijdvakken waarin de toetsen en de bijbehorende herkansingen worden gemaakt;
- de wijze van herkansen;
-de manier waarop het cijfer wordt bepaald.

Aanmelding inhaaltoets voor de vakken die te maken hebben met een PTA