Afdelingen

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is verdeeld in een onderbouw en een bovenbouw.
Tot de onderbouw behoren de klassen 1 en 2. Tot de bovenbouw de klassen 3 en 4.
Wij werken met de leerlingen van begeleid naar geleid naar zelfstandig. In de onderbouw worden leerlingen nog begeleid; in de bovenbouw werken we via het geleiden van leerlingen uiteindelijk toe naar een mate van zelfstandigheid.