Onderwijs

Ons onderwijs is gericht op leerlingen die meer aandacht en begeleiding nodig hebben dan andere leerlingen.
Alle pijlen zijn bij ons gericht op de voorbereiding van een passende carrière. Naast de cognitieve ontwikkeling van elk kind vinden wij de persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling minstens zo belangrijk.

Bij De Opmaat is het leren betekenisvol en gepersonaliseerd: Leren Op Maat. Elk kind kiest zijn eigen leerdoel en leerroute.
Wij leren de leerlingen datgene dat hij ten minste aan bagage nodig heeft om toegelaten te kunnen worden tot het vervolgonderwijs. Door het leerpakket compact te houden, blijft er voor de leerling de ruimte over voor het werken aan de persoonlijke, sociale en maatschappelijke vorming.
Er zijn vier leerroutes waaruit kan worden gekozen met als doel om na vier jaar in het MBO te kunnen instromen:
· Het behalen van een maatwerkdiploma/vmbo diploma basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.
· Het halen van deelcertificaten (gemoduleerd onderwijs).
· Het volgen van een leerwerktraject voor het behalen van een Leer Werk Traject-diploma (basisberoepsbericht).
· Het uitstippelen van een individuele leerroute voor het behalen van een entree-diploma MBO niveau 1 .