Voor ouders

Waar geloven wij in?
Wij geloven in de leerlingen die anders zijn, die anders denken, die anders doen en niet in de bestaande systemen binnen het reguliere onderwijs passen. Ons team van medewerkers zet zich, naast uitstekend onderwijs, in voor een goede werksfeer en persoonlijke begeleiding. Naast de cognitieve ontwikkeling van elk kind vinden wij de persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling minstens zo belangrijk.

Hoe gaan wij te werk?
Op College de Opmaat zijn leerroutes waaruit kan worden gekozen met als doel om na vier jaar in het MBO te kunnen instromen:
• Het behalen van een Vmbo (maatwerk)diploma
• Het volgen van een leerwerktraject voor het behalen van een LWT diploma
• Een individuele leerroute voor het behalen van een Entree-diploma niveau 1
Welke leerroute een leerling ook volgt, de kernvakken ( Nederlands, rekenen, LOB) zijn voor iedereen gelijk.

Wat wij doen
Wij begeleiden leerlingen met leerachterstanden in combinatie met sociaal emotionele ondersteuningsbehoefte naar passend vervolgonderwijs. Dit doen wij door het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maatschappelijke toerusting, sociale- en persoonlijke vorming. Elk kind zal worden ondersteund bij hindernissen die het heeft om tot leren te komen binnen het kader van het ondersteuningsprofiel van de school. Heeft een leerling ondersteuning nodig die wij niet zelf kunnen aanbieden, dan wordt het geholpen deze buiten de school te krijgen.

PBS
College de Opmaat ontwikkelt zich naar een PBS school. College de Opmaat gaat VER. Wij zorgen voor een leeromgeving waarin Veiligheid, Eerlijkheid en Respect (VER) voor iedereen herkenbare waarden zijn.

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding en leerlingondersteuning moet garanderen dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen. Leerlingen die toegelaten worden tot de school krijgen op basis van het ontwikkelperspectiefplan passende ondersteuning.
Er wordt veel tijd besteed aan de persoonlijke, de sociale en de maatschappelijke vorming van elk kind. De zorg coördinator coördineert de interne en externe zorg op school.

Mentor

Elk kind heeft een persoonlijke begeleider (mentor) De mentor voert regelmatig begeleidingsgesprekken en is eerste aanspreekpunt voor de ouders. Vier keer per jaar vinden er gesprekken plaats over de voortgang. Wij leren de leerlingen om zelf hun resultaten en leerdoelen te presenteren aan hun ouders.