Nieuwbouw

Nieuwsbrief Nieuwbouw - 27 januari 2015

Na enkele jaren van voorbereiding start de aannemer op 27 januari met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. Er worden de nodige maatregelen genomen om alles zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen.
Gedurende de bouwperiode is veiligheid natuurlijk een van de belangrijkste dingen om aandacht aan te besteden. Daarom wordt het hele bouwterrein afgezet met bouwhekken. Alle activiteiten van de aannemer spelen zich af binnen deze hekken. Ook de uitgegraven grond wordt binnen de hekken opgeslagen.

De huidige toegangsweg naar de hoofdingang wordt vanaf woensdag 28 januari afgesloten; het gebouw is daarna voor leerlingen en bezoekers bereikbaar via de Outshoornlaan, langs de kantine. Er wordt een nieuwe en afgeschermde toegang gemaakt naar de bestaande hoofdingang. De fietsenkelder blijft bereikbaar en bruikbaar.

Het noodgebouw van de buitenschoolse opvang op het terrein van de Da Costaschool wordt op korte termijn verwijderd omdat dit gebouw onder de draaicirkel van de bouwkraan komt te staan. De vrijkomende ruimte wordt gebruikt om de uitgegraven grond op te slaan (wordt later gebruikt om de kelder- en kruipruimtes van de te slopen gebouwen op te vullen).

In overleg met de buurt en de verkeersdeskundige van de gemeente Hilversum is er voor gekozen om al het bouwverkeer vanaf de Johan Gerardtsweg via de Simon Stevinweg naar de bouwplaats te laten rijden; dit levert de minste veiligheidsproblemen op. De aanvoer van materiaal (en t.z.t. de afvoer van sloopmateriaal) gebeurt via een inrit op de hoek Simon Stevinweg-Lieven de Keylaan; de uitrit komt op de hoek Simon Stevinweg-Pieter Postlaan.

De leerlingen die zowel les hebben in het hoofdgebouw als in het schoolgebouw aan de Jan Blankenlaan moeten op het eerste deel van de Simon Stevinweg rekening houden met een toename van (vracht)verkeer. Om een oversteek van de Simon Stevinweg te vermijden, moeten de leerlingen de Johan Gerardtsweg oversteken via de “zebra” die vanuit de Jan Blankenlaan gezien het meest rechts ligt (en vanuit het hoofdgebouw de meest linkse oversteekplek).

Een korte opsomming van de bouwactiviteiten voor de komende weken:

- dinsdag 27 januari - plaatsen bouwhekken en snoeien van de bomen die blijven staan;
- woensdag 28 januari - afsluiting huidige toegangsweg en start kappen bomen;
- zaterdag 31 januari - sloop luifel boven ingang
- maandag 2 februari - begin aanleg nieuwe toegangsweg (gereed woensdag 4 februari)
- woensdag 4 februari - start sloop bestaande gymlokaal (gereed vrijdag 6 februari)

Het terrein is vanaf maandag 9 februari bouwrijp en de fundering wordt uitgegraven.

Fotoalbum NieuwbouwOnze school krijgt een nieuw gebouw! Al jarenlang is sprake van nieuwe huisvesting voor Hilfertsheem-Beatrix en onze naaste buur de Da Costaschool. En in 2015 is het eindelijk zo ver: we kunnen verhuizen naar een prachtig nieuw gebouw dat helemaal is ontworpen voor het onderwijs van nu! De architect (Roos&Ros uit Oud-Beijerland) heeft één gebouw ontworpen dat wordt gebouwd langs de Simon Stevinweg maar met de ingangen aan de Lieven de Keylaan. Beide scholen krijgen natuurlijk een eigen gebouwdeel, een eigen ingang en afzonderlijke schoolpleinen. Naast twee schoolpleinen komen er een ruim buitensportveld en parkeerplaatsen voor auto’s (en natuurlijk een stalling voor brommers en fietsen). De scholen krijgen de beschikking over twee grote gymzalen die samengevoegd kunnen worden tot een grote sportzaal. Een impressie van gebouw en buitenruimte kunt u hier vinden. Groot voordeel van één gebouw voor twee scholen is dat in principe alle voorzieningen beschikbaar zijn voor beide scholen. Zo worden het speellokaal van de Da Costaschool en de kantine van Hilfertsheem-Beatrix naast elkaar gerealiseerd en kunnen beide ruimtes door middel van een schuifwand gekoppeld worden tot een grote ruimte voor grootschalige evenementen van de scholen. Koppeling van de scholen biedt ook extra mogelijkheden om het gebouw duurzamer te maken. Zo wordt de verwarming en koeling van het complex gerealiseerd door middel van zogenaamde warmte-koude-opslag waarbij gebruik wordt gemaakt van de temperatuurverschillen van het grondwater. De warmtepompen die hiervoor nodig zijn worden van elektriciteit voorzien door zonnepanelen op het hoogste dak van het complex. De overige daken (met uitzondering van de sportzalen) worden zogenaamde groene daken met een mos-sedum bedekking. De aannemer (Pellikaan Bouwbedrijf uit Tilburg) start medio 2014 met de bouw. Gelukkig kunnen de huidige gebouwen in gebruik blijven totdat de nieuwe gebouwen gereed zijn; tijdelijke huisvesting elders is dus niet nodig. De oplevering van het nieuwe complex is gepland in mei/juni 2015. Aansluitend vindt de verhuizing plaats en kunnen de leerlingen het schooljaar 2015-2016 beginnen in een prachtig nieuw gebouw! 

IMPRESSIE NIEUWBOUW - okt.2014
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV