Medewerkers

A - BCDEFGHI JKLM - N

OPQ - RSTUVW - XYZMevr. K. Abdulkadirk.abdulkader@hilfertsheem.nl

Mentor 3B3 (i.s.m. mevr. Schilder)Engels

Mevr. J. van den Akkerj.vandenakker@hilfertsheem.nl
Mens & Techniek
B  
Mevr. M.C. Beuskerm.beusker@hilfertsheem.nl
Mentor 4B1 4B2 (verzorging)Biologie
Mevr. J. van den Boomj.vandenboom@hilfertsheem.nl
NederlandsLeerlingbegeleiderDhr. T. van den Boomen t.vandenboomen@hilfertsheem.nl

Beeld & Geluid
Mevr. M. Bosm.bos@hilfertsheem.nl

OnderwijsassistentePraktische Profieloriëntatie

Mevr. E.C.M. ten Broekee.tenbroeke@hilfertsheem.nl
Medewerker secretariaat  
Dhr. B. Broekhuisb.broekhuis@hilfertsheem.nl
Mentor 1KBewegingsonderwijsTopsport coördinator HC
Dhr. R.N. Brouwerr.brouwer@hilfertsheem.nl

Onderwijsassistent


C  
Mevr. K.E.H. Caverlék.caverle@hilfertsheem.nl

OnderwijsassistentePraktische Profieloriëntatie

Mevr. B. Cavadinob.cavadino@hilfertsheem.nl
Tijdelijke vervanging (Nederlands)voor mw. van den Boom
D  
Mevr. G. Derksg.derks@hilfertsheem.nl
Mens & GezondheidDhr. J.H. ten Donkelaarh.tendonkelaar@hilfertsheem.nl
Mentor 1WBeeldende vorming
Mevr. D.N. Duitsd.duits@hilfertsheem.nl

Remedial teacherOrthopedagoge (tijdelijke vervangingvan mevr. H. Meester)

E  
Mevr. I.A. Ebbelingi.ebbeling@hilfertsheem.nl
Conciërge 
Mevr. D. van Eed.vanee@hilfertsheem.nl
Mentor 1QEngels

Mevr. S.D. van Eijden-van de Pols.vandepol@hilfertsheem.nl

Kantinebeheer
Mevr. P.A. van Eijkp.vaneijk@hilfertsheem.nl
SpellesTheater & Musical
Mevr. H.M. Elzingah.elzinga@hilfertsheem.nl
Mentor 2ABewegingsonderwijsMens & Maatschappij
F  
G  
Dhr. J.C. van Giessenh.vangiessen@hilfertsheem.nl
Mentor 1BWiskunde/rekenen
Mevr. E. de Gooijere.degooijer@hilfertsheem.nl
Mentor 4K2Wiskunde/Rekenen
Mevr. B.C.A.M. Goossenb.goossen@hilfertsheem.nl
Remedial teacher
Dhr. M. de Grootm.degroot@hilfertsheem.nl
Teamleider leerjaar 3 + 4Biologie
H  

Dhr. O. Heijmen

o.heijmen@hilfertsheem.nl

Mens & Gezondheid
Dhr. F. Heijtinkf.heijtink@hilfertsheem.nl
Nederlands
Dhr. R. Hengeveldr.hengeveld@hilfertsheem.nl
Schoolmaatschappelijk werkInterne zorgcoördinator (tijdelijke vervanging van mevr. H. Meester)Dhr. P. Hollevoetp.hollevoet@hilfertsheem.nlNederlands
Dhr. B. Huismanb.huisman@hilfertsheem.nl
Conciërge I - J  
Dhr. S.A. Jippess.jippes@hilfertsheem.nl

SysteembeheerderBeheerder AV-hulpmiddelenDigitaal ondersteund onderwijs

Dhr. P. de Jongep.dejonge@hilfertsheem.nl

EngelsSpelles

Dhr. S.J.A. van Kappels.vankappel@hilfertsheem.nl
Roostermaker
KMevr. P. Keijer-Ráczp.keijer@hilfertsheem.nl
Mentor 3KTEngels
Mevr. J.L. Kersj.kers@hilfertsheem.nl

Mentor 1PHuiskamerMens & GezondheidCatering & KokenPraktische profieloriëntatie

Mevr. H.W. Ketelaarl.ketelaar@hilfertsheem.nl

Mentor 4B1, 4B2 (Economie)Handel & AdministratieEconomie & OndernemenPraktische Profieloriëntatie

Dhr. J.A. van 't Kloosterj.vantklooster@hilfertsheem.nl
Mentor  3K1BewegingsonderwijsSport & Spel
L  

Dhr. A. Lambooa.lamboo@hilfertsheem.nl

Nederlands

Dhr. D. van de Lochtd.vandeLocht@hilfertsheem.nl

Mens & TechniekMevr. M.O. van Luijnm.vanluijn@hilfertsheem.nl

Mentor 4LWT (met mevr. Wiegmans)VerzorgingZorg & WelzijnPraktische profieloriëntatie

M  
Mevr. D. Mayd.may@hilfertsheem.nl
Huiskamer

Mevr. M.T. Meereboerm.meereboer@hilfertsheem.nl

Adjunct-directeur
Mevr. H. Meesterh.meester@hilfertsheem.nl
OrthopedagoogInterne zorgcoördinatorMevr. J. Merkenijj.merkenij@hilfertsheem.nl
Administratief/secretariaat
Mevr. E. El Milese.elmiles@hilfertsheem.nl
Mentor 2QEngels
NO - P - Q  
Mevr. N.C. Oggeln.oggel@hilfertsheem.nl

Mentor 4KTMaatschappijleer 1+2

Mevr. Z. Oudijk-Wubst.oudijk@hilfertsheem.nl
Nederlands

Dhr. H. Outh.out@hilfertsheem.nl

Conciërge
R  
Dhr. E.J.J. Ronteltape.ronteltap@hilfertsheem.nl

Mentor 4B1, 4B2 (Techniek)Techniek BreedProduceren Installeren en EnergiePraktische profieloriëntatie

Mevr. M. van Rooijenm.vanrooijen@hilfertsheem.nl
Mentor 2PKunst & CultuurBeeldende vormingMultimediaal Product

Dhr. J. Rutgersj.rutgers@hilfertsheem.nl

Mens & GezondheidBiologie

S  

Mevr. Z. Saniz.sani@hilfertsheem.nl

Natuur- en scheikunde
Mevr. T. van Schaikt.vanschaik@hilfertsheem.nl
Medewerker secretariaatLeerlingenadministratie

Mevr. P. Schilderp.schilder@hilfertsheem.nl

Mentor(assistent) 3B3 en 4K1Zorg & WelzijnMens & Gezondheid

Dhr. K.Scholtensk.scholtens@hilfertsheem.nl

Maatschappijleer 1+ 2Mens en Maatschappij

Mevr. T. Schoutent.schouten@hilferstheem.nl
Conciërge
Dhr. J. Slobj.slob@hilfertsheem.nl
Teamleider leerjaar 1+2Mevr. M.J.G. Steentjesm.steentjes@hilfertsheem.nl

Wiskunde/Rekenen
Mevr. H.E.M. Strankingah.strankinga@hilfertsheem.nl
DirecteurMevr. S.A.M. Striks.strik@hilfertsheem.nl
Wiskunde/rekenen
T  
U  
Mevr. I. Ursemi.ursem@hilfertsheem.nl
Beeldende vormingKunst & Cultuur 
V  

Dhr. O. Vallingao.vallinga@hilfertsheem.nl

Mens & Maatschappij
Dhr. H. Veenstrah.veenstra@hilfertsheem.nl
Maatschappijleer
Mevr. J.M. Veerman-Boomsmaj.veerman@hilfertsheem.nl

Mentor 1AMens & Maatschappij

Mevr. F. Veldmanf.veldman@hilfertsheem.nl

RoostermakerKwaliteitszorgOrganisatie Schoolexamen

Dhr. D. Verdamd.verdam@hilfertsheem.nl

Mentor 4K1 (i.s.m. mevr. Schilder)BewegingsonderwijsSport & Spel

Dhr. B.Verduijnb.verduijn@hilfertsheem.nl

Mentor 3B2Mens en TechniekTechniek breedBouwen Wonen en InterieurIntersectoraal Techniek en DienstverleningPraktische profieloriëntatie

Mevr. R.P.T. Vijftigschildl.vijftigschild@hilfertsheem.nl

Beeld & GeluidDienstverlening & ProductenIntersectoraal Techniek en Dienstverlening

Mevr. H. de Vriesh.devries@hilfertsheem.nl

Nederlands
W  

Mevr. A. van de Weema.vandeweem@hilfertsheem.nl

 Rekenen/WiskundeMevr. M. Werkhoven

m.hubertus@hilfertsheem.nl
Mentor 2KDuits
Mevr. M.L. Wets

m.wets@hilfertsheem.nl

DecaanVerzorgingZorg & Welzijn

Mevr. M. Wiegmans

m.wiegmans@hilfertsheem.nl
Mentor 4LWT (met mevr. Van Luijn)NederlandsMevr. M.S.M. Willemanm.willeman@hilfertsheem.nltimeout@hilfertsheem.nl

Time-OutLeerlingbegeleider
Mevr. J. Wirht

j.wirht@hilfertsheem.nl
Mentor 3B1EconomiePraktische Profieloriëntatie
Mevr. A. Woodroffe

a.woodroffe@hilfertsheem.nl
Engels
 X - Y - Z  
Mevr. M.E.J. Zeguersm.zeguers@hilfertsheem.nl
Mentor 2RMens & MaatschappijMaatschappijleer 2Leerlingbegeleider
Mevr. J. Zijlstraj.zijlstra@hilfertsheem.nltimeout@hilfertsheem.nl
Time-OutInterne vertrouwenspersoon

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV