Examen - algemeenDiploma-uitreiking

donderdag 6 juli 2017

16.00 uur
- 4KT, 4K1 en 4K2
16.30 uur - 4B-zw, 4B-tn, 4B-ec en 4LWT


Examenrooster CSE

Presentatie Examen 2016-2017

Rooster CSPE

Richtlijnen en regels CSPE

Wanneer ben ik geslaagd voor mijn vmbo? [Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]

Belangrijke data 2017
Let op! De oranje arceerde data zijn de juiste data. Deze staan niet goed vermeld in de examengids.
 • dinsdag 28 maart om 08.30 uur start examentraining, met o.a. examenfoto.
 • maandag 3 april t/m woensdag 10 mei interne examentraining.
 • woensdag 19 april ouderspreekavond.
 • woensdag 5 april en donderdag 6 april herkansingen.
 • woensdag 12 april ontvang je voorlopige cijferlijst.
 • dinsdag 18 april kun je tot 10.00 uur wijzigingen doorgeven over je cijfers aan dhr. De Groot. 
 • In de meivakantie is de school open op 24 april.
 • Externe examentraining voor 4TOP op 25+26 april en 27+28 april van Lyceo op het Comenius College in Hilversum.
 • vrijdag 12 mei start CSE BL Nederlands vanaf 09.00 uur [rooster in examengids]
 • vrijdag 12 mei start CSE KL Nederlands vanaf 11.00 uur [rooster in examengids]
 • vrijdag 12 mei start CSE TL Nederlands vanaf 13.30 uur [rooster in examengids]
 • woensdag 14 juni is de examenuitslag. Vanaf 14.00 uur word je gebeld door de mentor. Je wordt ’s middags om 16.00 uur verwacht op school, je krijgt dan een voorlopige cijferlijst
 • Herkansingen: tweede tijdvak is maandag 19 juni t/m woensdag 21 juni, voor CSPE basis en kader kan dit ook eerder zijn, je wordt dan gebeld.
 • vrijdag 30 juni uitslag tweede tijdvak. Je wordt tussen 11.00-12.00 uur gebeld.
 • donderdag 6 juli is de diploma-uitreiking: 16.00 uur: 4KT, 4K1 en 4K2 16.30 uur: 4B-ZW, 4B-TN, 4B-EC en 4LWT
 • dinsdag 18 juli inleveren van de boeken en je pasje volgens een rooster. Je krijgt nog een aparte brief hierover. Ben je je pasje kwijt dan moet je €5,00 meenemen bij het inleveren van je boeken.

Herkansen/Herprofileren
Eindexamenresultaten

Examenresultaten 2017

Richting Slagingspercentage 
vmbo-BB  100 %
vmbo-KB  100 %
vmbo-(GL)TL   100 %
LWT  92 %
Totaal 99 %


Examenresultaten 2016

BB  96 % 
KB 95 % 
LWT 80 % 
TL/GL 81 % 
Totaal 94 % 


PTA

PTA leerjaar 3

Keuzevakken en profieldelen gelden voor één jaar (2016-2017)

Basisberoepsgerichte leerweg 2016-2018

Examenreglement

Keuzevakken

Profieldelen

Basisvakken

Kaderberoepsgerichte leerweg 2016-2018

Examenreglement

Keuzevakken

Profieldelen

Basisvakken

Gemengde -/theoretische leerweg 2016-2018

Examenreglement

Keuzevakken

Profieldelen

Basisvakken
PTA leerjaar 4

Basisberoepsgerichte leerweg 2015-2017

Examenreglement

Examenreglement (Herziene versie ivm rekentoets)

Toetsbeschrijvingen


Kaderberoepsgerichte leerweg 2015-2017

Examenreglement

Examenreglement (Herziene versie ivm rekentoets)

Toetsbeschrijvingen


Gemengde -/theoretische leerweg 2015-2017

Examenreglement

Examenreglement (Herziene versie ivm rekentoets)

ToetsbeschrijvingenHilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV