Exact

Team Exact


Wiskunde

Eén van de vakken die je bij ons op de Sav krijgt is wiskunde.
Bij wiskunde denk je misschien aan rekenen. Maar wiskunde
is veel meer dan dat! In de wiskunde rekenen we met getallen,
werken we met rui
mtelijke figuren en grafieken. Wiskunde gaat
dus over: afstanden, vormen, verhoudingen en perspectief.
‘Wis’ betekent zeker en ‘kunde’ wet
enschap. Wiskunde is dus de
wetenschap van het zeker weten!

 

Nuttig
“Wiskunde, waar heb je dat nou voor nodig?!?” Met al die ingewikkelde symbolen en formules lijkt wiskunde soms maar weinig met het dagelijkse leven te maken hebben. Maar wist je dat je zelf elke dag met wiskunde te maken hebt? Bijvoorbeeld bij het zetten van de wekker met de goede tijd om op te staan, uitrekenen hoeveel tijd je nog hebt voordat je naar school moet, het maken van je aanmaaklimonade met de juiste verhouding siroop en water, winkelen met korting, sportwedstrijden en puntentellingen bij games die je speelt.

Toepassen

Een verpleegster (juiste dosering medicijnen), een architect (schaaltekeningen),
een technisch tekenaar (tekenen met de juiste hoeken), een laborant
(werken juiste verhoudingen) en verder een diëtist, een gamedesigner,
een ICT-er, een administratief medewerker, een kok en een …..,
we gebruiken allemaal wiskunde. 


Interessante website
http://gt4.modernewiskunde.noordhoff.nl/sites/exact/
modernewiskunde/gt4/LMS/learningMethod.htmRekenen

Alle klassen krijgen gedurende 1 of 2 keer 13 weken per jaar 1 uur les.
Tijdens de lessen bouwen we korte instructiemomenten in. Daarnaast
werken de leerlingen tijdens de les en thuis aan hun programma. We
maken hierbij gebruik van het programma Studyflow. Deze methode is
te gebruiken op de computer, laptop, tablet en smartphone. Naast de
reguliere lessen kunnen leerlingen zich inschrijven voor een extra banduur,
waardoor ze zes weken lang een uur extra rekenonderwijs krijgen.
 
Bij dit vak krijg je de basis van het rekenen aangeleerd of blijf je
het onderhouden. Door regelmatige toetsing hebben wij inzicht in
het niveau van de leerlingen. Leerlingen kunnen ook excelleren
door examen te doen op een hoger niveau,
waardoor een vrijstelling voor de havo mogelijk is.
 


Natuurkunde en scheikunde

Bij natuurkunde leer je over veel dingen die in je omgeving gebeuren.
Het gaat dan over licht, geluid, elektriciteit, beweging, krachten enz.
Natuurkunde is belangrijk als je in de techniek verder wilt, maar ook
als je wilt begrijpen wat er in je omgeving gebeurt. Een mooi voorbeeld
is het programma Proefkonijnen: daar zit veel natuurkunde in, maar
ook scheikunde.
 Bij scheikunde leer je begrijpen hoe de stoffen in je
omgeving in elkaar zitten en hoe het mogelijk is dat de mens nieuwe
stoffen kan maken. Ook leer je wat de gevaren zijn van stoffen in je
dagelijkse omgeving. Het zijn leuke vakken omdat je er veel
van meemaakt in het gewone leven, maar ook omdat je ze nodig
hebt om met techniek verder te kunnen. 


Biologie

Biologie is overal. Biologie leert je begrijpen hoe de natuur in elkaar zit, hoe wonderlijk de mens als wezen is. In de onderbouw is biologie verplicht. Daarna kun je kiezen of je er examen in gaat doen. Je hebt het nodig als je bijvoorbeeld dierverzorger wilt worden of de richting van laboratoriumonderwijs op gaat. Tenslotte is biologie niet meer weg te denken als je kiest voor de gezondheidszorg. Als verpleegkundige moet je natuurlijk verstand hebben van alles wat er in het menselijk lichaam afspeelt.


Hoe ziet het vakonderwijs er uit?

Bij het vak biologie is ICT erg belangrijk, zowel voor de docent als voor de leerlingen. De lesstof wordt ondersteund door veel clips en animaties. Met behulp van online toetsen kunnen leerlingen oefenen. Daarnaast is er ruimte voor samenwerken aan groepsopdrachten, presenteren en het doen van practica. In de biologie is de microscoop ook erg belangrijk, vooral als je iets wilt onderzoeken dat met het blote oog niet te zien is. We toetsen de leerlingen in de onderbouw op mavo- en havoniveau. Daarin kijken we, naast kennis van de stof, ook naar inzicht en toepassing.


Projecten

In de nabije toekomst gaat het vak zich meer bezighouden met vakoverstijgend onderwijs. We willen de leerlingen bewust maken van gezonde voeding, ook omdat de Sav bezig is (steeds meer) een Gezonde School te worden. Daarin gaat ook biologie een rol van betekenis spelen. Tijdens lessen gaan we dieper in op gezonde voeding, omdat dit voor iedereen anders is. Een ander voorbeeld van projectonderwijs is het sectorwerkstuk. Je kunt een biologisch onderwerp kiezen voor je sectorwerkstuk, denk bijvoorbeeld aan orgaantransplantatie of aan gezonde voeding en de maatschappelijke gevolgen hiervan.


Bijzonderheden

Als je aan biologie denkt, denk je misschien eerst aan werken met microscopen en ontleden. Dit zijn belangrijke vaardigheden die je in het eindexamenjaar nodig hebt. Maar daarnaast hebben we een nieuw project: De Beroerde Grond. In dit project krijgen leerlingen uit de brugklas de zorg voor een stukje schooltuin, waarin ze gezonde gewassen gaan verbouwen en onderzoeken. Daarin komt de Gezonde School ook terug. Zo leren leerlingen ervaren door vooral veel zelf te doen. En ze worden zich (nog meer) bewust van het belang van de natuur.


 

De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV