Visie

Waar gaan we voor?

  • Bij het vormgeven aan een betekenisvolle en stimulerende leeromgeving proberen we zo dicht mogelijk bij de vraag en belangstellingswereld van de leerling te blijven, zonder de wettelijke eisen uit het oog te verliezen.
  • We vinden het belangrijk om leerlingen te stimuleren in hun groei naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  • Variatie in didactische werkvormen vinden we belangrijk omdat we op die manier niet alleen ons onderwijs effectiever maken, maar ook kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen in leerstijl, niveau en belangstelling.
  • Ons onderwijs willen we voor de leerling betekenisvol laten zijn door het (praktisch) belang ervan zichtbaar te maken. Wij zijn blijvend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om theorie en praktijk met elkaar te verbinden.
  • Wij willen zorgen voor een leefomgeving waarin leerlingen zich prettig, veilig en gewaardeerd voelen.
  • Wij creëren binnen de school mogelijkheden voor zelfexpressie van onze leerlingen.
  • Om onze doelen te kunnen bereiken is de driehoek ouders, leerling, school een voorwaarde.
College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV