Gaat het Comenius College Loten?

Het Comenius is een populaire school. Dat heeft ook een keerzijde: vanwege de grote 

belangstelling was er vorig jaar helaas niet voor alle leerlingen een plekje. In geval van
ruimtegebrek zou het ook dit jaar kunnen voorkomen dat er straks voor één of meer
afdelingen geloot moet worden. Als dit nodig is, hebben we met alle middelbare scholen
de volgende procedure afgesproken.

Je kunt je tot vrijdag 9 maart, 12.00 uur inschrijven. Alle aanmeldingen die vóór dat
tijdstip binnen zijn worden in behandeling genomen; de volgorde van aanmelden
maakt voor die aanmeldingen niet uit.

In de dagen daarop bekijken we de aanmeldingen en stellen wij vast of er voldoende
ruimte is om alle leerlingen die zich aangemeld hebben, te plaatsen.

Als er meer aanmeldingen zijn dan er plaats is, wordt er op maandag 12 maart geloot
door de notaris. Uiterlijk maandagavond worden de ouders van leerlingen die zijn
uitgeloot gebeld en/of gemaild met de uitslag. Zij kunnen op dinsdagmorgen 13 maart
vanaf 08.00 uur het inschrijfformulier en officiële adviesformulier ophalen en zich
aanmelden op de school van hun tweede keus. Het Comenius College wil hierin meedenken.

Belangrijk: de aanmelding kan alleen in behandeling worden genomen, als het originele
adviesformulier van de basisschool binnen is. Dat geldt ook voor de eventuele loting.

Leerlingen van wie een oudere broer of zus op het Comenius College hebben zitten in
schooljaar 2017-2018 hebben voorrang bij plaatsing, mits ze zich vóór 9 maart 12.00 uur
hebben aangemeld en het duidelijk op het aanmeldingsformulier is aangegeven.

NB:

1. De verantwoordelijkheid voor het op tijd binnenkomen van de 
aanmeldingsformulieren ligt bij de ouders. Houd er rekening mee dat de post er
misschien wat langer over kan 
doen!

2. De beslissing over de toelating geschiedt onder het voorbehoud dat de verstrekte 
informatie juist is. Blijkt achteraf dat verstrekte informatie niet klopt, dan
wordt de
 toelating opnieuw beoordeeld.Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV